«Leer de fijne kneepjes van aandachtig luisteren »

Haal alles uit het gesprek in de bevraging van de ander

De ander bevragen

Vervolgaanbod

Het belang van goede communicatie wordt doorgaans door iedereen onderkend, maar wat is het eigenlijk? Hoe pas je het toe?

Verplaats je in de belevingswereld van een ander in de workshop ‘De ander bevragen’. Gedurende de workshop krijg je een manier van communiceren aangereikt om meer informatie te halen uit de gesprekken die je voert. Wat wordt er werkelijk gezegd? Welke woorden vallen op? Welk thema speelt er en wat zegt dit over de belevingswereld van de persoon die voor je zit?

Gesprekstechnieken vormen een goed hulpmiddel om werkelijk naar de ander te luisteren. Om de ander te bevragen en te helpen de verbinding te maken tussen wat er is en wat gevoeld wordt.

Voor wie

De workshop is geschikt voor iedereen die de driedaagse opleiding 'Werken met het slimme onbewuste' heeft gevolgd en zich verder wil verdiepen in de kunst van het luisterend bevragen. Die beter wil leren luisteren naar datgene wat er tussen de regels door verteld wordt en de beleving van de ander verder willen leren duiden.

‘De ander bevragen’ vormt een praktische handreiking om je te ondersteunen in je dagelijkse werkzaamheden. Door je bewust in de belevingswereld van de ander te verplaatsen in plaats van direct met goedbedoelde adviezen te komen, leer je op een andere manier met de ander om te gaan.

Het belang van subjectiviteit

Je gaat aan de slag met het thema subjectiviteit, de persoonlijke beleving van de feiten. Is dit een nog onbekend onderwerp voor jou? Volg dan eerst het webinar Subjectiviteit. Verdere vooropleiding is voor deze workshop niet noodzakelijk.

Programma

De workshop vindt plaats op onze locatie in Den Haag. In twee middagen nemen we de verschillende fasen door in het luisterend bevragen van de ander. We bespreken het belang van de persoonlijke beleving van de feiten en hoe we de betekenis van die beleving naar voren halen.

Na een gedeelte van uitleg gaan we oefenen met de aangereikte gesprekstechniek. Aan de hand van praktische voorbeelden ga je in kleine groepjes aan de slag om bewust de verschillende fasen te doorlopen. Op deze manier leer je aandachtig te luisteren en elkaar op een andere manier te bevragen.

Data en kosten

De kosten voor de workshop bedragen in totaal € 170,00 exclusief BTW. Leer meer over deze gesprekstechniek en schrijf je in door een mail met jouw voorkeursdatum te sturen naar contact@peoplewise.nl.

21 januari 2022: 13.00 uur - 17.00 uur / 4 februari 2022: 13.00 uur - 17.00 uur

08 april 2022: 13.00 uur - 17.00 uur / 22 april 2022: 13.00 uur - 17.00 uur

30 september 2022: 13.00 uur - 17.00 uur / 14 oktober 2022: 13.00 uur - 17.00 uur

Deze workshops vinden plaats op ons kantoor aan de Anna Paulownastraat 107 in Den Haag. Om 13.00 uur starten we met het programma en rond 17.00 uur sluiten we af.