«Werk in een inspirerende en groene omgeving aan het behalen van jouw doelen »


Peoplewise

Inspirerende doelen

Persoonlijke ontwikkeling

Heeft u uw jaarplan al op papier?
Werk in een inspirerende en groene omgeving aan uw doelen.

Uw doelen bereiken

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het veel energie geeft als doelstellingen zo concreet èn inspirerend mogelijk worden geformuleerd. Wij begeleiden veel managers, teams en afdelingen in het formuleren van hun ‘stip’ en doelen. Daardoor merken we steeds weer hoe lastig het is om met doelen en kpi’s te komen die én richting geven én ruimte voor delegeren laten. Doelstellingen die concreet zijn én sturen op het effect dat je wilt bereiken. In plaats van bijvoorbeeld enkel aantallen of groeipercentages. Want u wilt zich toch ook kunnen verantwoorden, zowel kwantitatief als kwalitatief?

Resultaatgericht aan de slag met uw plan

Wij geloven dat je succes boekt als je focus hebt op de zaken waar het om draait. Om te kunnen sturen wil je helder op je netvlies hebben waarnaar je op weg bent; je kunt beter prioriteren en dus ook besluiten wat je NIET doet; er ontstaat samenhang tussen alle initiatieven; er ligt een toetsingskader waarlangs verbeterslagen gehouden kunnen worden. Zo bereik je je doelen en kun je je óók verantwoorden.

Kort en krachtig

Voor € 1.750,- exclusief BTW en inclusief ondersteunend materiaal, werken we een inspirerende ochtend of middag met uw team aan uw (strategisch) plan. We starten met een korte uitleg en oefening over het model van outputsturing en werken van daaruit uw doelen uit. De groep bestaat bij voorkeur uit maximaal 6 à 7 personen. In de aanloop naar deze dag hebben we een dagdeel ter voorbereiding met één of twee personen uit het team.

locatie: Greens in the park, Kapelweg 18, Westbroekpark, Den Haag
kosten: € 1.750 excl. BTW
info: contact@peoplewise.nl