«Reflectief leiderschap voor het versterken van de teamdynamiek binnen jouw organisatie »


Peoplewise

Reflectietraject Uitbouwen van Vertrouwen

Organisatie ontwikkeling

Een reflectietraject speciaal voor managers die enthousiast vorm willen geven aan reflectief leiderschap en daarbij voorbeeldgedrag niet schuwen. Het traject omvat thema’s zoals jezelf toepassen in een samenwerking door het verder brengen van geoogste inzichten, het verruimen van het groepsbewustzijn zodat de wijsheid van het onbewuste wordt benut en het organiseren van omgangsvormen die ruimte geven aan reflectie.

Reflectief leiderschap

In een leidinggevende positie betekent je verantwoordelijkheid óók dat je ervoor zorgt dat de organisatie zich blijft ontwikkelen en open staat voor reflectie. Dat vraagt van jou dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen bezieling en ontwikkeling. Wie daar namelijk zelf geen tijd en ruimte voor maakt kan dat eigenlijk ook niet van zijn mensen verlangen. Wij ervaren dat, naast het feit dat managers als persoon werken aan individuele ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, het ook heel inspirerend is om als MT in de dagelijkse praktijk met elkaar hierin stappen te zetten.

Teamdynamiek

Eens per kwartaal sluit de begeleider aan bij een MT overleg en beschouwt met jullie de effectiviteit van de samenwerking. Zo kunnen we “on the spot” bespreken wat er opvalt, connecties leggen met de ware aard en het schaduwgedrag van de deelnemers en leren van de energieën die spelen boven en onder tafel. Bewustwording van patronen levert veelal onverwacht bruikbare inzichten op die het MT direct kan toepassen in de dagelijkse setting. Aanvullend hierop is het helpend om als begeleider / Reflector aan te sluiten bij teambijeenkomsten die de MT-leden zelf als manager hebben met de teamleiders en/of medewerkers die direct aan hen rapporteren. In deze setting laat een MT-lid veelal weer een andere kant van zichzelf zien en spelen er andersoortige energieën in de groep. Die 180-graden reflectie helpt de MT-leden om zowel in de eigen rol alsook in het samenwerkende team meer ontspannen succesvol te zijn.

Aanspreekcultuur

Door het open gesprek onder begeleiding met aandacht voor hoe jullie samenwerken, hoe jullie op uitdagingen reageren en hoe je tot besluiten komt vergroot je niet alleen de teameffectiviteit enorm, maar werk je tevens aan voorbeeldgedrag in het ontwikkelen van een aanspreekcultuur. Het wordt gangbaar om je te verhouden tot wat er is en het daar open en eerlijk over te hebben met elkaar. Omdat eerlijkheid begint met het vertellen van de waarheid tegen jezelf voorziet dit traject ook in een persoonlijke strippenkaart voor ieder MT lid om 1-op-1 of met de betreffende collega(s) met de begeleider in gesprek te gaan over spanningen, dilemma’s en/of persoonlijke thema’s.

Voor wie

Een managementteam dat eindverantwoordelijk is voor een organisatie(onderdeel) en dat reeds een basis heeft gelegd in het reflectief kijken (naar zichzelf en anderen) doordat ze als team de 3-daagse Reflector opleiding hebben gevolgd of deel hebben genomen aan een teamtraject waarin is gewerkt met de Reflect meting.

Kosten

Deze manier van begeleiden en reflecteren bieden we aan in de vorm van een jaarabonnement dat is gebaseerd op het aantal MT leden.

Interesse? Neem contact op via contact@peoplewise.nl of bel ons op 070-4278600.

Bekijk ook Versterken onderlinge omgangsvormen