«Met elkaar je kennis verrijken »

Een combinatie van theorie en casussen uit de praktijk

Supervisie

Vervolgaanbod

Stel gerichte vragen, breng een eigen casus in of luister naar de ervaringen van een ander. De tweemaandelijkse supervisie bijeenkomsten geven je de mogelijkheid je te verdiepen in verschillende zienswijzen en manieren om met een casus om te gaan. We behandelen situaties uit de praktijk, aangedragen door deelnemers. De Reflect meting wordt besproken en mogelijke vervolgstappen worden onderzocht.

Bijpassende theorie komt opnieuw aan bod voor een beter inzicht in het verloop van de casus en het opfrissen van de theorie. Door dit samen met andere deelnemers én een docent te bespreken, komen er invalshoeken naar voren die je zelf nog niet had bedacht en kun je je eigen aanpak aanvullen. Zo leer je van elkaar en krijg je de mogelijkheid je kennis verder te verdiepen.


Voor wie

Je hebt de opleiding gevolgd, kent de theorie en weet hoe je deze toe kunt passen.

Juist dan is het fijn om jouw kennis en ervaringen regelmatig te delen met een ander. Om te kunnen sparren en te leren van verschillende manieren om een casus aan te pakken. Door je met anderen te verdiepen in verschillende casussen breid je jouw kennis en expertise verder uit. Je leert de theorie waar je over beschikt nog beter toepassen.

De supervisie bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de opleiding ‘Werken met het slimme onbewuste’ hebben afgerond. Het maakt hierbij niet uit of je hebt deelgenomen aan de driedaagse of de achtdaagse opleiding, je krijgt de mogelijkheid om de kennis waar je over beschikt met elkaar toe te passen in de praktijk.

Programma

De supervisie bijeenkomsten vinden van 13.00 uur tot 17.00 uur plaats op ons kantoor in Den Haag. We komen bij elkaar en verzamelen verschillende casussen die besproken worden. Bij iedere casus komt de Reflect meting aan bod, de manier waarop de casus is behandeld en welke alternatieve mogelijkheden er door de groep geboden worden.

De theorie die aan deze casussen raakt wordt opnieuw behandeld, zodat je bestaande kennis verder wordt aangescherpt en opgefrist. Iedere bijeenkomst geeft hierdoor weer nieuwe informatie en inzichten om mee te nemen in de praktijk.

Data en kosten

De kosten voor supervisie zijn € 80,00 exclusief BTW. Breng jouw casus in en ontdek de werkwijze van een ander door je direct in te schrijven.

Mail je voorkeursdatum naar contact@peoplewise.nl.

4 februari 2022

15 april 2022

17 juni 2022

16 september 2022

25 november 2022

Deze bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor aan de Anna Paulownastraat 107 in Den Haag. Om 13.00 uur starten we met het programma en rond 17.00 uur sluiten we af.