«Versterk de onderlinge omgangsvormen binnen jouw team »


Peoplewise

Versterken onderlinge omgangsvormen

Organisatie ontwikkeling

Ieder mens heeft zijn eigen psychodynamiek. Vaak is dit het terrein van psychologen en therapeuten. Vreemd eigenlijk, gezien de bepalende rol van opvattingen en gedrag óók in organisaties. Het functioneren in een werkomgeving gaat altijd over interactie met collega's. Die hebben allemaal hun eigen beleving. Het zijn niet de feiten maar het is de beleving van de feiten die bepaalt of we wel of niet 'geraakt' worden. Daarom is een taal om het met elkaar op de werkvloer over psychodynamiek te hebben ontzettend behulpzaam.

Persoonlijke beleving en ontwikkeling

In dit traject werk je als team in 4 losse dagen met elkaar aan de onderlinge omgangsvormen. Om te kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling is aandacht voor de persoonlijke beleving van belang. In de voorbereiding op dit teamtraject geeft de Reflect meting ons hierover hypotheses in handen. Iedereen heeft dus bij aanvang een meting gedaan. Naast de elementen uit de meting gaan we in op basisveiligheid, geweldloos communiceren en de circulaire vraagtechniek.

Dit traject gaat helpen om je bewust te worden van oordelen, legt opvattingen over de motieven van anderen bloot, maakt de onderlinge verhoudingen helder en versterkt de basis van verbindende communicatie.

Interesse? Neem contact op via contact@peoplewise.nl of bel ons op 070-4278600.

Bekijk ook Reflectietraject Uitbouwen van Vertrouwen voor MT's