Ik wil graag:
  • werkprocessen harmoniseren / optimaliseren
  • een heldere koers en een praktisch jaarplan
  • een cultuur van continu verbeteren stimuleren

Focus aanbrengen en borgen

Blijvend uw operationele resultaten verbeteren, dat is onze passie. Aan de hand van uw visie weet u waar u heen wilt en uw strategie bepaalt de weg hoe u daar wilt komen. Hierbij geeft de visie richting aan de keuzes die u maakt. Het lijkt eenvoudig: u krijgt waar u op stuurt. Terwijl dat in de praktijk best lastig blijkt te zijn.

Hoe gaan we te werk

We sluiten aan bij uw vraagstuk: wat maakt dat -strategische- doelen niet gehaald worden, welke processen lopen gewoonweg niet goed genoeg, duren te lang, leveren onvoldoende resultaat of voortdurende discussie op? Met deze startsituatie gaan we samen aan de slag, waarbij we de onderstaande basisprincipes hanteren om aantoonbaar te verbeteren.

Menselijke transformatie

Wij geloven in de kracht van menselijke transformatie. Onze technische en bedrijfskundige achtergrond en onze ruime ervaring in processen en Lean is één ding, onze psychologische en mensgerichte benadering is de benodigde aanvulling om niet terug te vallen in uw oude patroon als wij zijn vertrokken.

Voordoen – samen doen – zelf doen

We ondersteunen, spiegelen en inspireren zodanig dat u als opdrachtgever ontwikkelt en wij onszelf zo snel mogelijk overbodig maken. We zijn erop gericht om een werkend mechanisme achter te laten.

Kort-cyclisch

We gaan stapsgewijs aan de slag met verbeteren en zorgen voor focus, op doel en resultaat, en ritme.

Eerlijk

We werken vanuit transparantie en spiegelen eerlijk wat we zien en wat we ervaren.

Merkbaar en aantoonbaar

De verbetering die we samen bewerkstelligen is merkbaar en aantoonbaar. Het meten van feiten en het analyseren van grondoorzaken zorgt ervoor dat verbeteringen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan klantwaarde en financiële resultaten.