Ik wil graag:
  • zelf deelnemer kunnen zijn op onze heidag
  • een inspirerende bijeenkomst waarbij gespiegeld wordt in het moment

Procesbegeleiding

Wij worden gevraagd voor procesbegeleiding door ons aangeboren gevoel voor outputsturing, in combinatie met respect en gevoel voor de groepsdynamiek. Van te voren is duidelijk wat er aan het einde van de heisessie, teamdag, conferentie, bijeenkomst bereikt dient te zijn.

Hoe gaan we te werk

Wij ontwerpen een programma met werkvormen, afwisseling en focus om het gewenste doel te bereiken. U kunt als deelnemer aan tafel zitten en gerust zijn dat uw intentie wordt gerealiseerd.

Een heel ander soort procesbegeleiding

Als er behoefte is aan coaching bij de uitvoering van uw verbeterproject dan dienen wij met plezier als sparringpartner, als vraagbaak of als hulp bij het omgaan met weerstand, het faciliteren van workshops of het versnellen van het proces.