Inspirerende hulpmiddelen

Een natuurlijk veranderproces bestaat uit een cyclus van 5 stappen. Bij stagnatie / stress worden via reflectie patronen langzaam duidelijk en ontstaan bruikbare onverwachte invalshoeken. Als deze eenmaal bewust zijn ontstaat er beslisruimte om ze te doorbreken en om verantwoordelijkheid te nemen over nieuw gedrag. Om hierop vervolgens weer te reflecteren.

Wij werken hierin graag met onderstaande hulpmiddelen.

Slimme onbewuste

Verreweg het grootste deel van ons gedrag wordt onbewust aangestuurd. In ons 'slimme onbewuste’ ligt een rijkdom aan informatie die we kunnen benutten om een meer ontspannen en succesvolle versie van onszelf te zijn: hierbij helpt bewustwording op onbewuste drijfveren en patronen.

In onze visie op organisatieverandering geldt dit ook voor organisaties: die worden gevormd door de mensen die er werken. Wij nemen daarom graag het onbewuste van een organisatie mee in het bepalen van onze interventies. De onbewuste ‘onderstroom’ noemen wij de natuur van de organisatie. Het geeft ons hypotheses in handen over welke patronen we kunnen verwachten. In de praktijk zijn dit handvatten van onschatbare waarde.

Reflect model en meting

In de huidige tijd zoeken steeds meer mensen naar zinvol werk en duurzaam succes. De behoefte aan succesvol functioneren en tot je recht komen zonder je authenticiteit te verliezen neemt toe. Wat je in de wereld wilt zetten sluit aan bij je bezieling. Zo ben je ontspannen succesvol.

Je zult dit ongetwijfeld herkennen. Ook in jouw werk is het belangrijk dat mensen in hun kracht staan zodat zij succesvol zijn in wat de organisatie van hen verwacht, op een manier die van nature bij hen past.

Peoplewise kan je ondersteunen en verrijken met de Reflect methodiek. Aan de hand van de stappen in het model ontstaat inzicht in onbewuste gedragsaansturing. Je wordt je bewust van waar je van nature goed in bent en wat aangeleerd, en daarmee kwetsbaar, gedrag is. Testen wijzen juist vaak dit gedrag aan als je sterke kant omdat je daar heel goed in bent geworden. Samen maken we inzichtelijk waarom je zo goed bent in je ‘aangeleerde’ gedrag, wat het je oplevert en wanneer het je energie kost. Om van daaruit je originaliteit verder te ontdekken en uit te bouwen.

Outputsturing

Organisaties en managers zijn succesvoller als ze sturen op output in plaats van op input. Outputsturing zorgt ervoor dat de focus wordt gelegd naar waar het echt om gaat. Dit verhoogt het operationeel resultaat en de efficiëntie van een managementteam. Daarnaast ontstaat intrinsieke motivatie bij medewerkers omdat ze expliciet hun bijdrage in het geheel zien. Ze staan werkelijk achter de doelstellingen en zien ruimte om zichzelf te ontplooien.

Met behulp van het model van Filip Vandendriessche creëren wij bewustwording op het verschil tussen input en output en helpen om inspirerende en levende doelen en kpi’s te formuleren langs de lat van dit model. Zodanig dat eigenaarschap bij de betrokkenen ontstaat: je krijgt waar je op stuurt.

LEAN Six Sigma

Iedere organisatie heeft op zijn tijd behoefte aan reflectie op de bedrijfsprocessen. Peoplewise kan hierin ondersteunen en jouw organisatie verrijken met kennis en ervaring op het gebied van Lean Six Sigma. Wij helpen organisaties die willen leren om op een gestructureerde en duurzame manier aantoonbaar te verbeteren. Uitgaan van de klantvraag, verspilling herkennen en verwijderen en vooral het lastige stuk van borging is ons vak. Wij garanderen inspiratie en blijvend resultaat.