Paula van Diemen

‘Mensenmens, echt luisteren, pragmatisch’. Het optimaliseren van processen en helen van (team en persoonlijke) dynamieken is de levensmissie van Paula. Zij ondersteunt organisaties bij het significant verbeteren van klanttevredenheid, procesefficiency en -effectiviteit, medewerkerstevredenheid en samenwerking binnen teams. Dit realiseert ze door zich zowel te richten op de bovenstroom, het zichtbare, als op de onderstroom, voorbij het zichtbare. Ze onderzoekt waar zich stagnaties bevinden in processen en binnen de organisatie. Om samen met de mensen, hun wijsheid en haar expertise de gewenste flow en duurzame transities te realiseren.

Daarnaast onderzoekt ze met coachees werkcontext gerelateerde vraagstukken. Hierbij kijken ze samen wat en/of waar het stokt. Het herkaderen van een persoonlijk vraagstuk biedt inzichten die richting geven aan de benodigde bewegingen in het licht van deze persoonlijke ontwikkeling. Omdat Paula heel goed in staat is om aan te sluiten bij andermans belevingswereld kan zij moeiteloos ondersteunen in hele uiteenlopende situaties die ingebracht worden.

Werktuigbouwkunde; Blackbelt LSS; systemisch werken

Contact

paula.van.diemen@peoplewise.nl

+31 6 51449879

"Als ‘bruggenbouwer’ heb ik oog voor zowel de boven- als onderstroom"